Skip to main content
25% OFF STOREWIDE

PRE-ORDER: You Drive Me Daisy Jeans

प्रिन्ट जङ्कीको लागि जीन्स को अन्तिम जोडी. रचनात्मक र शैली यी बोल्ड रङहरूसँग पाएँ. हाम्रो अर्को लिममा सबैभन्दा माथि नै सुरु हुने परिपूर्ण ठाउँ हो.

उत्पादन विवरण र योग्य
 • साइज:
 • जिप बटन बन्द गर्नुहोस्
 • उच्च अधिवेस
उत्पादन मापन
 • नमूनाले सानो आकारको आकार सानो
 • प्रतिक्षारत: ३३सेमी
 • लम्बाइ: ९८.५सेमी
 • इन्सेम लम्बाई: ६८.५ से. मी.
फेब्रिक र हेरचाह
 • 100 % कटन डेनम
 • कोल्ड धुलाई सिफारिस गरिएको

प्रिन्ट जङ्कीको लागि जीन्स को अन्तिम जोडी. रचनात्मक र शैली यी बोल्ड रङहरूसँग पाएँ. हाम्रो अर्को लिममा सबैभन्दा माथि नै सुरु हुने परिपूर्ण ठाउँ हो.

उत्पादन विवरण र योग्य
 • साइज:
 • जिप बटन बन्द गर्नुहोस्
 • उच्च अधिवेस
उत्पादन मापन
 • नमूनाले सानो आकारको आकार सानो
 • प्रतिक्षारत: ३३सेमी
 • लम्बाइ: ९८.५सेमी
 • इन्सेम लम्बाई: ६८.५ से. मी.
फेब्रिक र हेरचाह
 • 100 % कटन डेनम
 • कोल्ड धुलाई सिफारिस गरिएको

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
x