You Drive Me Daisy Jeans
You Drive Me Daisy Jeans
$29.90 USD

You Drive Me Daisy Jeans

Size 3X-Small
+

Only 0 left in stock

प्रिन्ट जङ्कीको लागि जीन्स को अन्तिम जोडी. रचनात्मक र शैली यी बोल्ड रङहरूसँग पाएँ. हाम्रो अर्को लिममा सबैभन्दा माथि नै सुरु हुने परिपूर्ण ठाउँ हो.

उत्पादन विवरण र योग्य
  • साइज:
  • जिप बटन बन्द गर्नुहोस्
  • उच्च अधिवेस
उत्पादन मापन
  • नमूनाले सानो आकारको आकार सानो
  • प्रतिक्षारत: ३३सेमी
  • लम्बाइ: ९८.५सेमी
  • इन्सेम लम्बाई: ६८.५ से. मी.
फेब्रिक र हेरचाह
  • 100 % कटन डेनम
  • कोल्ड धुलाई सिफारिस गरिएको
x