WAITLIST: फेंक छाया शीर्ष
$29.90 USD

WAITLIST: फेंक छाया शीर्ष

साइज एक्स-सानो
+

Only 0 left in stock

Femme चिक ..। तपाईंको FAV उच्च प्रतिस्पर्धा तलका तलका तल झारिएकाहरू र स्नीकर्सहरू ती अफ-कर्तव्य मोडेल कम्पनका लागि स्नीटरहरू छन्।

 • मोडेल लगायत आकार सानो
 • बटन-अप अगाडि
 • %%% कपास
 • %% Ellstane
 • सामग्री तान्न सक्छ
 • आकार सानो
 • हेम गर्न काँध: 45 45.0CM
 • Waft चामेट्रेयर:। 38.0CM
 • कफमा कवच काँधमा: .2.0 सेमी


फिट / विवरण

 • मोडेल लगायत आकार सानो
 • बटन-अप अगाडि

भौतिक

 • %%% कपास
 • %% Ellstane
 • सामग्री तान्न सक्छ

नाप्नु

 • आकार सानो
 • हेम गर्न काँध: 45 45.0CM
 • Waft चामेट्रेयर:। 38.0CM
 • कफमा कवच काँधमा: .2.0 सेमी


x