PRE-ORDER: Reusable 35mm Film Camera- Blue Swirls
PRE-ORDER: Reusable 35mm Film Camera- Blue Swirls
PRE-ORDER: Reusable 35mm Film Camera- Blue Swirls
PRE-ORDER: Reusable 35mm Film Camera- Blue Swirls
PRE-ORDER: Reusable 35mm Film Camera- Blue Swirls
PRE-ORDER: Reusable 35mm Film Camera- Blue Swirls
PRE-ORDER: Reusable 35mm Film Camera- Blue Swirls
PRE-ORDER: Reusable 35mm Film Camera- Blue Swirls
PRE-ORDER: Reusable 35mm Film Camera- Blue Swirls
$19.90 USD

PRE-ORDER: Reusable 35mm Film Camera- Blue Swirls

+

Only left in stock

 • हटाउन सकिने वाटरप्रुफ क्यासिङ्ग
 • ३५ मिमी
 • ३ मिटरको गहिराइ
 • NOT ले फिल्म समावेश गर्छ
 • उदाहरण तस्वीरमा प्रयोग गरिएको PORTRA ४०० फिल्म
 • अमेजन वा कुनै लोकल क्यामेरा पसलबाट फिल्म किन्न सकिन्छ

वस्तु विवरण

 • हटाउन सकिने वाटरप्रुफ क्यासिङ्ग
 • ३५ मिमी
 • ३ मिटरको गहिराइ
 • NOT ले फिल्म समावेश गर्छ
 • उदाहरण तस्वीरमा प्रयोग गरिएको PORTRA ४०० फिल्म
 • अमेजन वा कुनै लोकल क्यामेरा पसलबाट फिल्म किन्न सकिन्छ

उत्पादनName

x