Skip to main content
25% OFF STOREWIDE

PRE-ORDER: Reusable 35mm Film Camera

उत्पादन विवरण
 • हटाउन योग्य वाटरप्रूफ क्यानिंग
 • 35 35mm
 • Meters मिटर को गहिराइ
 • चलचित्र समावेश गर्दैन
 • फिल्म अमेजन वा कुनै पनि स्थानीय क्यामेरा पसल मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ
 • पोर्ट्रा 400 फिल्म उदाहरणका छविहरूमा प्रयोग गरियो
उत्पादन निर्देशनहरू
उत्पादन विवरण
 • हटाउन योग्य वाटरप्रूफ क्यानिंग
 • 35 35mm
 • Meters मिटर को गहिराइ
 • चलचित्र समावेश गर्दैन
 • फिल्म अमेजन वा कुनै पनि स्थानीय क्यामेरा पसल मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ
 • पोर्ट्रा 400 फिल्म उदाहरणका छविहरूमा प्रयोग गरियो
उत्पादन निर्देशनहरू

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
x