Flower Em with Love Mini Dress
$25.90 USD

Flower Em with Love Mini Dress

साइज ठूलो
+

Only 10 left in stock

वस्तु विवरण

 • साइज:
 • माथि उठाउनुहोस्
 • विभाजन जाँगर
 • लम्बाई: ६३.०सें. मी.
 • Bust: 43.0cm
 • स्फप लम्बाई: ३७.०सेमी
 • स्लिप लम्बाइ: ११.०सेमी
 • 100 % कटन डेनिम
 • कोल्ड मेशिन वाश सिफारिस

  उत्पादन मापदण्ड

  • लम्बाई: ६३.०सें. मी.
  • Bust: 43.0cm
  • स्फप लम्बाई: ३७.०सेमी
  • स्लिप लम्बाइ: ११.०सेमी

  फेब्रिक र केयर

  • 100 % कटन डेनिम
  • कोल्ड मेशिन वाश सिफारिस
   x