Skip to main content
Free Standard Shipping on orders $59+

Checked Dreams Bikini Bottoms

यो सत्य हो-तपाँई पनि धेरै बिकिनी हुन सक्दैनौ! यो शैली बाट बनेको होपुन: दोहोर्याउनुहोस्-रिसाइकल प्लास्टिकको बोतलबाट बनाइएका सामग्री.

वस्तु विवरण
 • चिकेको फिट्
 • साइज:
 • मोडेल सानो-१२डीडी (एनजेड) मूर्ति लगाइन्छ
फेब्रिक र केयर
 • 84 % रिसाइक्ड पोलिस्टर, 16 % Spandex (पुन: दोहोर्याउनुहोस्)
 • कोल्ड ह्यान्ड वाश सिफारिस
 • OEKO-TEX प्रमाणित

यो सत्य हो-तपाँई पनि धेरै बिकिनी हुन सक्दैनौ! यो शैली बाट बनेको होपुन: दोहोर्याउनुहोस्-रिसाइकल प्लास्टिकको बोतलबाट बनाइएका सामग्री.

वस्तु विवरण
 • चिकेको फिट्
 • साइज:
 • मोडेल सानो-१२डीडी (एनजेड) मूर्ति लगाइन्छ
फेब्रिक र केयर
 • 84 % रिसाइक्ड पोलिस्टर, 16 % Spandex (पुन: दोहोर्याउनुहोस्)
 • कोल्ड ह्यान्ड वाश सिफारिस
 • OEKO-TEX प्रमाणित

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
x