Spring Tide Bikini Top
Spring Tide Bikini Top
$15.90 USD

Spring Tide Bikini Top

साइज ३X-सानो
+

Only 0 left in stock

यो सत्य हो - तपाईंसँग धेरै धेरै बिकिनी छैन! यो शैली बाट बनेको छ प्रतिनिधित्व® - एक सामग्री रिसायकल प्लास्टिकको बोतलहरू बाट बनेको।

 • आकारमा सही
 • हटर घाँटी
 • हटाउन योग्य प्याडि।
 • % 84% रिसाइक्ड पोलिस्टर, 1 %% स्पेन्डेक्स ( प्रतिनिधित्व®)
 • चिसो हात धुने सिफारिश
 • OEKO-TEX प्रमाणित

उत्पाद फिट र विवरण

 • आकारमा सही
 • हटर घाँटी
 • हटाउन योग्य प्याडि।

कपडा र हेरचाह

 • % 84% रिसाइक्ड पोलिस्टर, 1 %% स्पेन्डेक्स ( प्रतिनिधित्व®)
 • चिसो हात धुने सिफारिश
 • OEKO-TEX प्रमाणित
x