Skip to main content
25% OFF STOREWIDE

Spring Tide Bikini Top

यो सत्य हो - तपाईंसँग धेरै धेरै बिकिनी छैन! यो शैली बाट बनेको छ प्रतिनिधित्व® - एक सामग्री रिसायकल प्लास्टिकको बोतलहरू बाट बनेको।

उत्पाद फिट र विवरण
 • आकारमा सही
 • हटर घाँटी
 • हटाउन योग्य प्याडि।
कपडा र हेरचाह
 • % 84% रिसाइक्ड पोलिस्टर, 1 %% स्पेन्डेक्स ( प्रतिनिधित्व®)
 • चिसो हात धुने सिफारिश
 • OEKO-TEX प्रमाणित

यो सत्य हो - तपाईंसँग धेरै धेरै बिकिनी छैन! यो शैली बाट बनेको छ प्रतिनिधित्व® - एक सामग्री रिसायकल प्लास्टिकको बोतलहरू बाट बनेको।

उत्पाद फिट र विवरण
 • आकारमा सही
 • हटर घाँटी
 • हटाउन योग्य प्याडि।
कपडा र हेरचाह
 • % 84% रिसाइक्ड पोलिस्टर, 1 %% स्पेन्डेक्स ( प्रतिनिधित्व®)
 • चिसो हात धुने सिफारिश
 • OEKO-TEX प्रमाणित

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
x