Skip to main content
Free Standard Shipping on orders $59+

Sea The Swirl- Bikini Top

यो सत्य हो - तपाईंसँग धेरै धेरै बिकिनी छैन! यो शैली बाट बनेको छ प्रतिनिधित्व®- एक सामग्री रिसायकल प्लास्टिकको बोतलहरू बाट बनेको।

उत्पाद फिट र विवरण
 • आकारमा सही
 • समायोज्य स्ट्राहरू
 • नजिकको बनाउनु
 • Induraine गर्दा
 • हटाउन योग्य प्याडि।
 • मोडेल सानो - 12DD (NZ) बस्ट लगाइएको छ
कपडा र हेरचाह
 • % 84% रिसाइक्ड पोलिस्टर, 1 %% स्पेन्डेक्स ( प्रतिनिधित्व®)
 • चिसो हात धुने सिफारिश
 • OEKO-TEX प्रमाणित

यो सत्य हो - तपाईंसँग धेरै धेरै बिकिनी छैन! यो शैली बाट बनेको छ प्रतिनिधित्व®- एक सामग्री रिसायकल प्लास्टिकको बोतलहरू बाट बनेको।

उत्पाद फिट र विवरण
 • आकारमा सही
 • समायोज्य स्ट्राहरू
 • नजिकको बनाउनु
 • Induraine गर्दा
 • हटाउन योग्य प्याडि।
 • मोडेल सानो - 12DD (NZ) बस्ट लगाइएको छ
कपडा र हेरचाह
 • % 84% रिसाइक्ड पोलिस्टर, 1 %% स्पेन्डेक्स ( प्रतिनिधित्व®)
 • चिसो हात धुने सिफारिश
 • OEKO-TEX प्रमाणित

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
x