Skip to main content
25% OFF STOREWIDE

Sea The Swirl- Bikini Bottoms

यो सत्य हो-तपाँई पनि धेरै बिकिनी हुन सक्दैनौ! यो शैली बाट बनेको हो पुन: दोहोर्याउनुहोस् -रिसाइकल प्लास्टिकको बोतलबाट बनाइएका सामग्री.

  वस्तु विवरण
  • चिकेको फिट्
  • साइज:
  • मोडेल सानो-१२डीडी (एनजेड) मूर्ति लगाइन्छ
  फेब्रिक र केयर
  • 84 % रिसाइक्ड पोलिस्टर, 16 % Spandex ( पुन: दोहोर्याउनुहोस्)
  • कोल्ड ह्यान्ड वाश सिफारिस
  • OEKO-TEX प्रमाणित

  यो सत्य हो-तपाँई पनि धेरै बिकिनी हुन सक्दैनौ! यो शैली बाट बनेको हो पुन: दोहोर्याउनुहोस् -रिसाइकल प्लास्टिकको बोतलबाट बनाइएका सामग्री.

   वस्तु विवरण
   • चिकेको फिट्
   • साइज:
   • मोडेल सानो-१२डीडी (एनजेड) मूर्ति लगाइन्छ
   फेब्रिक र केयर
   • 84 % रिसाइक्ड पोलिस्टर, 16 % Spandex ( पुन: दोहोर्याउनुहोस्)
   • कोल्ड ह्यान्ड वाश सिफारिस
   • OEKO-TEX प्रमाणित

   Your Cart

   Your cart is currently empty.
   Click here to continue shopping.
   x