Sea The Swirl- Bikini Bottoms
Sea The Swirl- Bikini Bottoms
Sea The Swirl- Bikini Bottoms
Sea The Swirl- Bikini Bottoms
Sea The Swirl- Bikini Bottoms
$12.90 USD

Sea The Swirl- Bikini Bottoms

साइज ३X-सानो
+

Only 0 left in stock

यो सत्य हो-तपाँई पनि धेरै बिकिनी हुन सक्दैनौ! यो शैली बाट बनेको हो पुन: दोहोर्याउनुहोस् -रिसाइकल प्लास्टिकको बोतलबाट बनाइएका सामग्री.

  • चिकेको फिट्
  • साइज:
  • मोडेल सानो-१२डीडी (एनजेड) मूर्ति लगाइन्छ
  • 84 % रिसाइक्ड पोलिस्टर, 16 % Spandex ( पुन: दोहोर्याउनुहोस्)
  • कोल्ड ह्यान्ड वाश सिफारिस
  • OEKO-TEX प्रमाणित

  वस्तु विवरण

  • चिकेको फिट्
  • साइज:
  • मोडेल सानो-१२डीडी (एनजेड) मूर्ति लगाइन्छ

  फेब्रिक र केयर

  • 84 % रिसाइक्ड पोलिस्टर, 16 % Spandex ( पुन: दोहोर्याउनुहोस्)
  • कोल्ड ह्यान्ड वाश सिफारिस
  • OEKO-TEX प्रमाणित
  x