Skip to main content
Free Standard Shipping on orders $59+

PRE-ORDER: Reusable 35mm Film Camera- Tropicana

वस्तु विवरण
 • हटाउन सकिने वाटरप्रुफ क्यासिङ्ग
 • ३५ मिमी
 • ३ मिटरको गहिराइ
 • NOT ले फिल्म समावेश गर्छ
 • उदाहरण तस्वीरमा प्रयोग गरिएको PORTRA ४०० फिल्म
 • अमेजन वा कुनै लोकल क्यामेरा पसलबाट फिल्म किन्न सकिन्छ

उत्पादनName
वस्तु विवरण
 • हटाउन सकिने वाटरप्रुफ क्यासिङ्ग
 • ३५ मिमी
 • ३ मिटरको गहिराइ
 • NOT ले फिल्म समावेश गर्छ
 • उदाहरण तस्वीरमा प्रयोग गरिएको PORTRA ४०० फिल्म
 • अमेजन वा कुनै लोकल क्यामेरा पसलबाट फिल्म किन्न सकिन्छ

उत्पादनName

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
x