Skip to main content
Free Standard Shipping on orders $59+

Marbleous Mini Dress

यो बाबा हरियो फूल बाँदर ड्रेसमा ७० को रानी जस्तो लाग्छ! यसलाई खच्चड वा बुट र एक प्यारा साइड ब्याग लगाएर सहजतापूर्वक चिक हेरेको.

वस्तु विवरण
 • साइज:
 • माथि उठाउनुहोस्
 • विभाजन जाँगर
उत्पादन मापदण्ड
 • लम्बाई: ६३.०सें. मी.
 • Bust: 43.0cm
 • स्फप लम्बाई: ३७.०सेमी
 • स्लिप लम्बाइ: ११.०सेमी
फेब्रिक र केयर
 • 100 % कटन डेनिम
 • कोल्ड मेशिन वाश सिफारिस

  यो बाबा हरियो फूल बाँदर ड्रेसमा ७० को रानी जस्तो लाग्छ! यसलाई खच्चड वा बुट र एक प्यारा साइड ब्याग लगाएर सहजतापूर्वक चिक हेरेको.

  वस्तु विवरण
  • साइज:
  • माथि उठाउनुहोस्
  • विभाजन जाँगर
  उत्पादन मापदण्ड
  • लम्बाई: ६३.०सें. मी.
  • Bust: 43.0cm
  • स्फप लम्बाई: ३७.०सेमी
  • स्लिप लम्बाइ: ११.०सेमी
  फेब्रिक र केयर
  • 100 % कटन डेनिम
  • कोल्ड मेशिन वाश सिफारिस

   Your Cart

   Your cart is currently empty.
   Click here to continue shopping.
   x