WAITLIST: सपनाको शीर्षमा बस्दै
WAITLIST: सपनाको शीर्षमा बस्दै
$29.90 USD

WAITLIST: सपनाको शीर्षमा बस्दै

साइज ठूलो
+

Only 6 left in stock

फिट / विवरण

  • आकारमा सही
  • शेकाउ महिलालाई बाहेक 

भौतिक

  • %%% कपास
  • %% Ellstane

मोडेल विवरणहरू:

  • मोडेल लगाउँछ
  • पोशाक आकार: NZ // 8  अमेरिकी 2/4
  • तल आकार: NZ 8
  • शीर्ष आकार: s
  • उचाई: 144 CCM
x