Get in the Groove Jeans
$29.90 USD

Get in the Groove Jeans

साइज ३X-सानो
+

Only 0 left in stock

मा आफ्नो नाच्ने जुत्ता लगाउ! पेयर इन ग्रोभको जीन्स एक रमाइलो हेराइ को लागि संकुचित पेस्टल एसेसरिज ( 

 

 • जिप बटन बन्द गर्नुहोस्
 • उच्च वेस्टेड
 • साइज सानो
 • लम्बाइ: ९८.०सी०
 • इनर लम्बाइ: ६७.०सेमी
 • वास्ट फ्ल्याट: ३७.०सेमी
 • 100 % कटन डेनिम
 • कोल्ड मेशिन वाश सिफारिस 

वस्तु विवरण

 • जिप बटन बन्द गर्नुहोस्
 • उच्च वेस्टेड

उत्पादन मापदण्ड

 • साइज सानो
 • लम्बाइ: ९८.०सी०
 • इनर लम्बाइ: ६७.०सेमी
 • वास्ट फ्ल्याट: ३७.०सेमी

फेब्रिक र केयर

 • 100 % कटन डेनिम
 • कोल्ड मेशिन वाश सिफारिस 
x