Skip to main content
Free Standard Shipping on orders $59+

PRE-ORDER: Caught In A Daze Jeans

यी फन्की फूलको जीनमा जम्मा उत्सव रानी जस्तो लाग्छ! हाम्रो साथ पियर पछिल्लो लिममा पछिल्लो वा हाम्रो पानी बिकिनी माथि केही, उच्च शीर्ष कन्भर्स र फ्लफी साइड ब्याग हेर्नका लागि त्यो दिन नाच्नु हुनेछ.

वस्तु विवरण
 • जिप बटन बन्द गर्नुहोस्
 • उच्च वेस्टेड
उत्पादन मापदण्ड
 • साइज सानो
 • लम्बाइ: ९८.०सी०
 • इनर लम्बाइ: ६७.०सेमी
 • वास्ट फ्ल्याट: ३७.०सेमी
फेब्रिक र केयर
 • 100 % कटन डेनिम
 • कोल्ड मेशिन वाश सिफारिस 

यी फन्की फूलको जीनमा जम्मा उत्सव रानी जस्तो लाग्छ! हाम्रो साथ पियर पछिल्लो लिममा पछिल्लो वा हाम्रो पानी बिकिनी माथि केही, उच्च शीर्ष कन्भर्स र फ्लफी साइड ब्याग हेर्नका लागि त्यो दिन नाच्नु हुनेछ.

वस्तु विवरण
 • जिप बटन बन्द गर्नुहोस्
 • उच्च वेस्टेड
उत्पादन मापदण्ड
 • साइज सानो
 • लम्बाइ: ९८.०सी०
 • इनर लम्बाइ: ६७.०सेमी
 • वास्ट फ्ल्याट: ३७.०सेमी
फेब्रिक र केयर
 • 100 % कटन डेनिम
 • कोल्ड मेशिन वाश सिफारिस 

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
x