Skip to main content
25% OFF STOREWIDE

जीन्स मा सबै

डेनिमको पर्फेक्ट जोडी .. जोडले आफ्नो फेभ माथि र केही ग्रोभीले ९० को हेराइ लिए.

  वस्तु विवरण
  • जिप बटन बन्द गर्नुहोस्
  • साइज:
  उत्पादन मापदण्ड
  • प्रतिक्षारत: ३७.०सेमी.
  • लम्बाई: ९३.०सें. मी.
  • इन्सियम लम्बाइ: ६६.०सेमी
    फेब्रिक र केयर
    • 100 % कटन डेनिम

    डेनिमको पर्फेक्ट जोडी .. जोडले आफ्नो फेभ माथि र केही ग्रोभीले ९० को हेराइ लिए.

     वस्तु विवरण
     • जिप बटन बन्द गर्नुहोस्
     • साइज:
     उत्पादन मापदण्ड
     • प्रतिक्षारत: ३७.०सेमी.
     • लम्बाई: ९३.०सें. मी.
     • इन्सियम लम्बाइ: ६६.०सेमी
       फेब्रिक र केयर
       • 100 % कटन डेनिम

       Your Cart

       Your cart is currently empty.
       Click here to continue shopping.
       x