जीन्स मा सबै
$29.90 USD

जीन्स मा सबै

साइज २X-सानो
+

Only 5 left in stock

डेनिमको पर्फेक्ट जोडी .. जोडले आफ्नो फेभ माथि र केही ग्रोभीले ९० को हेराइ लिए.

  • जिप बटन बन्द गर्नुहोस्
  • साइज:
  • प्रतिक्षारत: ३७.०सेमी.
  • लम्बाई: ९३.०सें. मी.
  • इन्सियम लम्बाइ: ६६.०सेमी
    • 100 % कटन डेनिम

    वस्तु विवरण

    • जिप बटन बन्द गर्नुहोस्
    • साइज:

    उत्पादन मापदण्ड

    • प्रतिक्षारत: ३७.०सेमी.
    • लम्बाई: ९३.०सें. मी.
    • इन्सियम लम्बाइ: ६६.०सेमी

      फेब्रिक र केयर

      • 100 % कटन डेनिम
      x