Skip to main content

सानो कुराहरू सेट

यस सुपर फन्डी र ताजा सेटमा स्टाइलिश र ताजा सेटमा क्यूलिश र ताजा ब्रेलेट वा केही बुटहरूको साथ जोडीमा जोडी।

मा पनि उपलब्ध छ जीन्का

उत्पाद विवरण र फिट
 • आकारमा सही
 • जीप र बटन-अप स्कर्ट
 • जाकेटमा चुम्बकीय बटन बन्द
उत्पाद मापन
 • आकार सानो स्कर्ट
 • स्कर्ट लम्बाई:। 37.0CM
 • म्युस्स्टब्यान्ड: .4 74.0 सेमी
 • आकार सानो ज्याकेट
 • लम्बाई: 44.0CM
 • Busts: 58.0cm
 • स्लीभ लम्बाई:। 36.0CM
कपडा र हेरचाह
 • %%% कपास 
 • %% Spandeex

  यस सुपर फन्डी र ताजा सेटमा स्टाइलिश र ताजा सेटमा क्यूलिश र ताजा ब्रेलेट वा केही बुटहरूको साथ जोडीमा जोडी।

  मा पनि उपलब्ध छ जीन्का

  उत्पाद विवरण र फिट
  • आकारमा सही
  • जीप र बटन-अप स्कर्ट
  • जाकेटमा चुम्बकीय बटन बन्द
  उत्पाद मापन
  • आकार सानो स्कर्ट
  • स्कर्ट लम्बाई:। 37.0CM
  • म्युस्स्टब्यान्ड: .4 74.0 सेमी
  • आकार सानो ज्याकेट
  • लम्बाई: 44.0CM
  • Busts: 58.0cm
  • स्लीभ लम्बाई:। 36.0CM
  कपडा र हेरचाह
  • %%% कपास 
  • %% Spandeex

   Your Cart

   Your cart is currently empty.
   Click here to continue shopping.
   x