Skip to main content

Butterfly Effect iPhone Case

उत्पादन विवरण रभौतिक
  • सूदुड़
  • ढाँचामा अन्तिम उत्पादनमा हल्का भिन्नता हुन सक्छ।

*यी केसहरू गिलासबाट बनेका हुन्छन्। हाम्रो प्याकेजिंग डिजाइन गरिएको छ त्यसैले ट्रान्जिटमा ब्रेक हुँदैन। जहाँसम्म, तपाईंको फोनबाट केस हटाउँदा यी सजिलै बिग्रिन्छ। कृपया यसलाई ध्यान दिएर नहुनुहोस् किनकि तपाईंलाई फिर्ती जारी गरिने छैन।

मापन र आकारहरू
  • आईफोन केस
  • 11, 11 प्रो, 11 प्रो अधिकतम, X / Xs, XS अधिकतम, XR, 12, 12, 12, 12,
उत्पादन विवरण रभौतिक
  • सूदुड़
  • ढाँचामा अन्तिम उत्पादनमा हल्का भिन्नता हुन सक्छ।

*यी केसहरू गिलासबाट बनेका हुन्छन्। हाम्रो प्याकेजिंग डिजाइन गरिएको छ त्यसैले ट्रान्जिटमा ब्रेक हुँदैन। जहाँसम्म, तपाईंको फोनबाट केस हटाउँदा यी सजिलै बिग्रिन्छ। कृपया यसलाई ध्यान दिएर नहुनुहोस् किनकि तपाईंलाई फिर्ती जारी गरिने छैन।

मापन र आकारहरू
  • आईफोन केस
  • 11, 11 प्रो, 11 प्रो अधिकतम, X / Xs, XS अधिकतम, XR, 12, 12, 12, 12,

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
x