Skip to main content
Free Standard Shipping on orders $59+

पोशाक कोड प्यान्ट - कालो

'Emm कुरा गर्नको लागि केहि चीज दिनुहोस् ... यी उच्च-तानको प्यान्टमा एक लोभ स्ट्राक्ट गरिएको ढाँचा र परम होल्फिको फिटको लागि एक लोभ्रैट गरिएको ढाँचा छ। हाम्रो ड्रेस कोड प्यान्टमा कथन गर्नुहोस्, विशेष रूपमा NZ मा डिजाइन गरिएको।

उत्पाद विवरण र फिट
 • आकारमा सही
 • Zip, बटन क्लप बन्द
उत्पाद मापन
 • आकार: X- सानो
 • लम्बाई: 95.0.0cm
 • इन -0.0.0 सेमी
 • कम्मर: .4 34.0 सेमी
  कपडा र हेरचाह
  • 100% हल्का पॉलिएस्टर (यी अन्तिम सान्त्वनाको लागि हल्का सामग्रीमा डिजाइन गरिएको हो)
  • सिफारिश मेशिन चिसो धुने   'Emm कुरा गर्नको लागि केहि चीज दिनुहोस् ... यी उच्च-तानको प्यान्टमा एक लोभ स्ट्राक्ट गरिएको ढाँचा र परम होल्फिको फिटको लागि एक लोभ्रैट गरिएको ढाँचा छ। हाम्रो ड्रेस कोड प्यान्टमा कथन गर्नुहोस्, विशेष रूपमा NZ मा डिजाइन गरिएको।

   उत्पाद विवरण र फिट
   • आकारमा सही
   • Zip, बटन क्लप बन्द
   उत्पाद मापन
   • आकार: X- सानो
   • लम्बाई: 95.0.0cm
   • इन -0.0.0 सेमी
   • कम्मर: .4 34.0 सेमी
    कपडा र हेरचाह
    • 100% हल्का पॉलिएस्टर (यी अन्तिम सान्त्वनाको लागि हल्का सामग्रीमा डिजाइन गरिएको हो)
    • सिफारिश मेशिन चिसो धुने     Your Cart

     Your cart is currently empty.
     Click here to continue shopping.
     x