Skip to main content

समुद्र दायाँबाट ' एम बिकिनी टप


यो सत्य हो-तपाँई पनि धेरै बिकिनी हुन सक्दैनौ! यो शैली बाट बनेको हो पुन: दोहोर्याउनुहोस् -रिसाइकल प्लास्टिकको बोतलबाट बनाइएका सामग्री.

वस्तु विवरण
 • साइज:
 • समायोजन योग्य पट्टिहरू
 • बन्द बन्द गर्नुहोस्
 • अन्डरवायर
 • हटाइएको प्याडिङ
फेब्रिक र केयर
 • 84 % रिसाइक्ड पोलिस्टर, 16 % Spandex ( पुन: दोहोर्याउनुहोस्)
 • कोल्ड ह्यान्ड वाश सिफारिस
 • OEKO-TEX प्रमाणित


यो सत्य हो-तपाँई पनि धेरै बिकिनी हुन सक्दैनौ! यो शैली बाट बनेको हो पुन: दोहोर्याउनुहोस् -रिसाइकल प्लास्टिकको बोतलबाट बनाइएका सामग्री.

वस्तु विवरण
 • साइज:
 • समायोजन योग्य पट्टिहरू
 • बन्द बन्द गर्नुहोस्
 • अन्डरवायर
 • हटाइएको प्याडिङ
फेब्रिक र केयर
 • 84 % रिसाइक्ड पोलिस्टर, 16 % Spandex ( पुन: दोहोर्याउनुहोस्)
 • कोल्ड ह्यान्ड वाश सिफारिस
 • OEKO-TEX प्रमाणित

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
x