Skip to main content
25% OFF STOREWIDE

प्रतीक्षा गर्नुहोस्: सानो थोरै जीन्स

यो पोशाकमा pintatewate vintewith। हाम्रो नयाँ साना चीजहरू हाम्रो हस्ताक्षर प्रिन्टको साथ प्रिन्टको साथ जोडी जंगली छालाको ज्याकेट हुन जन्म.

 

उत्पाद विवरण र फिट
 • Zip र बटन बन्दको साथ उच्च छ
उत्पाद मापन
 • आकार सानो
 • लम्बाई: 98.0CM
 • भित्री लम्बाई: 67 67.0CM
 • कम्मर सपाट: 37 37.0CM
कपडा र हेरचाह
 • 100% कपासको डेनिम
 • चिसो धुनु

यो पोशाकमा pintatewate vintewith। हाम्रो नयाँ साना चीजहरू हाम्रो हस्ताक्षर प्रिन्टको साथ प्रिन्टको साथ जोडी जंगली छालाको ज्याकेट हुन जन्म.

 

उत्पाद विवरण र फिट
 • Zip र बटन बन्दको साथ उच्च छ
उत्पाद मापन
 • आकार सानो
 • लम्बाई: 98.0CM
 • भित्री लम्बाई: 67 67.0CM
 • कम्मर सपाट: 37 37.0CM
कपडा र हेरचाह
 • 100% कपासको डेनिम
 • चिसो धुनु

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
x