Skip to main content

PRE-ORDER: Check My Moves Jeans

हामी पागल भएका छौं! पायर यी फन्की जीन्स हाम्रो साथ रोलमा माथिपकेट छैन यो ज्याकेट एक प्यारा प्यालेलको लागि!

वस्तु विवरण
 • जिप बटन बन्द गर्नुहोस्
 • उच्च वेस्टेड
उत्पादन मापदण्ड
 • साइज सानो
 • लम्बाइ: ९८.०सी०
 • इनर लम्बाइ: ६७.०सेमी
 • वास्ट फ्ल्याट: ३७.०सेमी
फेब्रिक र केयर
 • 100 % कटन डेनिम
 • कोल्ड मेशिन वाश सिफारिस 

हामी पागल भएका छौं! पायर यी फन्की जीन्स हाम्रो साथ रोलमा माथिपकेट छैन यो ज्याकेट एक प्यारा प्यालेलको लागि!

वस्तु विवरण
 • जिप बटन बन्द गर्नुहोस्
 • उच्च वेस्टेड
उत्पादन मापदण्ड
 • साइज सानो
 • लम्बाइ: ९८.०सी०
 • इनर लम्बाइ: ६७.०सेमी
 • वास्ट फ्ल्याट: ३७.०सेमी
फेब्रिक र केयर
 • 100 % कटन डेनिम
 • कोल्ड मेशिन वाश सिफारिस 

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
x